Blog

Zbrojný preukaz, ako na to?

Sprievodca vybavením zbrojného preukazu

 

Chceli by ste sa stať poľovníkom alebo športovým strelcom? Máte vášeň v zberateľstve či potrebujete zbraň na výkon povolania? Možno chcete mať väčší pocit bezpečia či ochrániť seba, rodinu a svoj majetok. Akýkoľvek dôvod máte, na to, aby ste získali zbrojný preukaz potrebujete spraviť niekoľko krokov. Akých? Tie si stručne ale výstižne priblížime v nasledujúcom článku. Zorientujú vás v tom, čo, kedy, kde a ako vybaviť za účelom získania zbrojného preukazu.

Na začiatok trocha teórie pre tých, korí ešte nič netušia o zbrojnom preukaze. Existuje niekoľko typov zbrojných preukazov (ďalej len ZP) podľa účelu a dôvodu, na ktorý ho chcete používať.

 1. nosenie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku (rizikové povolania, rizikové oblasti bývania, podnikatelia a pod.)
 2. držanie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku (takmer to isté ako v bode A)
 3. držanie zbrane a streliva na výkon zamestnania alebo oprávnenia podľa osobitného predpisu (SBS a pod.)
 4. držanie zbrane a streliva na poľovné účely
 5. držanie zbrane a streliva na športové účely (športová i rekreačná streľba)
 6. držanie zbrane a streliva na múzejné alebo zberateľské účely

 

Ak chcete požiadať o niektorú skupinu ZP, samozrejme musíte spĺňať tieto podmienky:

 1. máte minimálne 21 rokov
  výnimky:
  •  18 rokov pre skupinu D, ak ste držiteľom poľovníckeho lístka
  •  15 rokov pre skupine E, ak ste členom štátnej reprezentácie v streleckej disciplíne a máte súhlas od vášho zákonného zástupcu
 2. máte miesto pobytu na území SR
 3. ste plne spôsobilý na právne úkony
 4. ste bezúhonný a spoľahlivý (podľa § 19 zákona o strelných zbraniach a strelive)
 5. ste zdravotne a psychicky spôsobilý (prejdeme v bodoch nižšie)
 6. úspešne zvládnete skúšku pred komisiou

Ak spĺňate podmienky 1-4, môžete smelo pokračovať ďalej. Tak teda poďme na to! Prejdeme si krok po kroku, čo všetko musíte získať ku žiadosti ZP a ako prebieha skúška. Každý krok je podstatný a nadväzujúci na ten predošlý. Držte sa ich, uľahčíte si tým celý proces získania ZP.

 

AKO NA TO? Krok po kroku

Pred tým, ako si prejdeme všetky kroky, vytlačte si pre istotu všetky nasledujúce tlačivá:

 

1. Všeobecný lekár

Na začiatku navštívte svojho všeobecného lekára a nechajte si od neho potvrdiť tlačivo Výpis zo všeobecnej zdravotnej dokumentácie.

TIP! Ak vám lekár už v tomto kroku vyplnil spolu s tlačivom výpisu pre psychológa aj lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti, po kroku 2 prejdite na krok 4. Pokiaľ nie, pokračujte krok po kroku.

 

2. Klinický psychológ

Teraz sa bude treba objednať ku klinickému psychológovi. Po úspešnom zvládnutí dostanete kartičku psychickej spôsobilosti.

TIP! O 1. a 2. kroku si bližšie prečítajte v našom článku Psychická spôsobilosť a zbrojný preukaz - psychotesty krok za krokom. Okrem iného sa v ňom dozviete, čo obsahuje psychologické vyšetrenie, čo môžete očakávať a dostanete aj nejaké odporúčania pre hladší priebeh vyšetrenia.

 

3. Všeobecný lekár

Po klinickom psychológovi sa vráťte opäť ku všeobecnému lekárovi s kartičkou od psychológa a lekár vám následne vydá posudok o zdravotnej spôsobilosti.

 

4. Polícia

Teraz ste psychicky aj zdravotne spôsobilý na držbu zbrane. Čo nasleduje teraz? Teraz je čas na fotenie! Dajte si spraviť dve aktuálne fotografie Vašej tváre v rozmeroch 30 x 35 mm (1 prilepíte na žiadosť, druhú priložíte ku žiadosti).

Až teraz je čas vyplniť žiadosť o vydanie zbrojného preukazu a podať ju na oddelení okresného riaditeľstva policajného zboru v mieste trvalého bydliska – na úseku zbraní a streliva.

Žiadosť máte už vytlačenú, stačí ju už len vypísať a priložiť k nej nasledujúce doklady:

 1. 1 fotku (keďže 1 ste už nalepili na žiadosť)
 2. Kolok v hodnote 16,50 € (kúpite na pošte alebo v kiosku (kolkomate) na policajnej stanici)
 3. Posudky zdravotnej a psychickej spôsobilosti
 4. Úradne overenú kópiu poľovného lístka (žiadatelia o skupinu D)
 5. Potvrdenie o členstve v streleckom klube (žiadatelia o skupinu E)
 6. Úradne osvedčenú kópiu dokladu, na základe ktorého možno započítať skúšku odbornej spôsobilosti alebo jej časti (mestský/obecný policajt, právnik, ukončené stredoškolské vzdelanie policajné/vojenské/zbrojár a i.)
 7. Písomné potvrdenie nadriadeného s personálnou právomocou, ktorým sa osvedčuje bezúhonnosť a spoľahlivosť žiadateľa a jeho zdravotná a psychická spôsobilosť používať služobnú zbraň (príslušník ozbrojených síl SR, ozbrojeného bezpečnostného zboru, ozbrojeného zboru, Slovenskej informačnej služby alebo Národného bezpečnostného úradu)

TIP! Žiaden z dokladov nesmie byť starší než 3 mesiace!

 

5. Štúdium a samotné skúšky

Pokiaľ bude žiadosť v poriadku, pozvú Vás na skúšku, ktorú absolvujte do 60 dní od podania žiadosti.

Učiť sa, učiť sa, učiť! Treba naučiť naozaj dôsledne a s porozumením. Na skúške môžete dostať otázku, kedy budete musieť logicky porozumieť faktom a prepájať súvislosti. Netreba stresovať, len sa popri bifľovaní snažte zároveň porozumieť teórii a príkladom.

A z čoho sa treba naučiť? Existuje jedna publikácia, ktorá vám poskytne všetku teóriu ku skúške: Majoroš, J., Majorošová, R.: ZBROJNÝ PREUKAZ Príprava na skúšku. Kúpite ju v kníhkupectvách alebo od niekoho, kto ju už má chce ju posunúť ďalej (hľadajte fóra na webe). Avšak pozor. Skontrolujte si, ktoré vydanie je najaktuálnejšie. Dosť často sa kniha dopĺňa o novelizácie (pre tento rok [2020] platí zelená verzia knihy vydaná v r. 2018). Ešte pred skúškou si kúpte kolok v hodnote 49,50€.

Ako prebieha skúška? Podobne ako pri maturitách/štátniciach. Vytiahnete si niekoľko otázok z rôznych okruhov tém. Máte čas na krátku prípravu a následne na ne odpovedáte. V skúšobnej komisii sedia spravidla 2 policajti a prokurátor. Pokiaľ ju úspešne zvládnete, bude vám vydaný zbrojný preukaz. Jeho platnosť je 10 rokov, ak ste občan SR. Ak ste cudzinec (samozrejme, s pobytom na území SR), môže to byť i menej, záleží na špecifikácii pobytu.

TIP! Overte si teda vopred termíny, aby Vám náhodou na prípravu neostal iba jeden týždeň.

 

Koľko to celé stojí?

Poďme si teda prepočítať, koľko vás to bude celé stáť. Na celý proces od kroku 1 až po krok 6 si treba pripraviť zhruba 200 € (lekársky posudok 25-35 €, psychologický posudok 80- 100€, fotografie 5 €, kolok 16,50 €, kolok 49,50 €).

A čo zbraň? Ešte nemáte na zlatý revolver s krištáľmi od Swarovskeho a ručným podpisom Jozefa Golonku? Nevadí! Na začiatok vám postačí pištoľ v hodnote 300-500 €. Záleží podľa modelu a toho, či je nová alebo použitá. Vyskúšajte si na strelnici s inštruktorom rôzne typy zbraní a uvidíte, ktorá vám najlepšie sadne.

 

Tak, a sme na konci. Dúfame, že sme vám týmto článkom pomohli ku úspešnému získaniu zbrojného preukazu. Ak sa vám článok páčil, budeme radi, ak pomôže aj ostatným pomocou zdieľania cez facebook alebo odporučením na náš blog. Na záver vám prajeme na skúškach veľa rozvahy a samozrejme aj kúsok šťastia! S ním to pôjde predsa len o čosi ľahšie, no nie?

 

OSOBNÁ RADA NA ZÁVER

Naozaj sa pripravujte na skúšky dôsledne a učte sa narábať so zbraňou s rozumom a pokorou. Vlastniť zbraň nie je len zábava a relax. Je to aj veľká zodpovednosť. Dbajte vždy na bezpečnosť, obozretnosť, morálku a rozum. Keď máte v konfliktoch pri sebe zbraň, nikdy nenechajte svoje emócie prevziať kontrolu nad vaším rozumom. Pretože každým použitím / vytiahnutím zbrane balansujete jednou nohou medzi väzením a cintorínom. A povedzme si úprimne, určite nikto z nás si nepraje ani jednu možnosť.

 

Autor: Mgr. Peter Hanus

TREA plus s.r.o.

Psychologické centrum
Fyziatrické centrum
Chránená dieľňa
Náhradné plnenie
Detská poradňa SCŠPP
Psychológ na dosah
Školiace centrum
Vitamíny, kozmetika, knihy

IČO: 524 11 028
DIČ: 2121027535

Kontaktujte nás

Opýtajte sa nás

Pole je povinné.
Pole je povinné.
Pole je povinné.
Používame Cookies
Súbory cookies používame, aby sme zabezpečili čo najlepšie prezeranie našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete po kliknutí na tlačidlo viac informácií.