Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Odosielateľ každého formulára zakliknutím políčka "Súhlasím so spracovaním osobných údajov na marketingové účely" a aj vo všetkých ostatných formulároch uverejnených na stránkach www.trea.sk stlačením tlačidla "ODOSLAŤ FORMULÁR," vyjadruje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely v súlade s ustanovením § 13 ods. 1. písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o  zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

 Súčasne dobrovoľne  súhlasí so spracúvaním zadaných osobných údajov v rozsahu  titul, meno a priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo, prípadne ďalších ním dobrovoľne poskytnutých údajov na účely:

 informovania o produktoch, službách, podujatiach, ako aj použitia na účely prieskumu trhu a na zaistenie a vylepšenie kvality služieb a výrobkov v rámci marketingu

 a to spoločnosťou TREA plus s.r.o so sídlom: Kadnárova 15, 831 52 Bratislava,  IČO : 524 11 028 (ďalej len „prevádzkovateľ“)  po dobu zasielania informácií pokiaľ neprišlo k odvolaniu súhlasu.

 Odosielateľ zároveň berie na vedomie :

1) že tento súhlas môže kedykoľvek odvolať bez udania dôvodu a to písomne zaslaním listu na vyššie uvedenú adresu, alebo poslaním e-mailu na adresu: info(zavináč)trea.sk ,

2) že jeho osobné údaje môže prevádzkovateľ  poskytnúť svojim sprostredkovateľom za podmienok stanovených zákonom,  že má právo  požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa jeho osoby a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti ich spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR,

3) že prevádzkovateľ deklaruje prijatie vhodných technických a organizačných opatrení na zabezpečenie a preukázanie toho, že spracúvanie osobných údajov odosielateľa formulára sa vykonáva v súlade so zákonom a prijaté opatrenia prevádzkovateľ podľa potreby aktualizuje.

 

Ďalšie informácie o zásadách pre spracovanie osobných údajov našou spoločnosťou nájdete v sekcii "TREA/Trea info/ Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

TREA plus s.r.o.

Psychologické centrum
Fyziatrické centrum
Chránená dieľňa
Náhradné plnenie
Detská poradňa SCŠPP
Psychológ na dosah
Školiace centrum
Vitamíny, kozmetika, knihy

IČO: 524 11 028
DIČ: 2121027535

Kontaktujte nás

Opýtajte sa nás

Pole je povinné.
Pole je povinné.
Pole je povinné.
Používame Cookies
Súbory cookies používame, aby sme zabezpečili čo najlepšie prezeranie našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete po kliknutí na tlačidlo viac informácií.