02 4487 2654

Dyslexia - porucha čítania - Pomôžeme Vaším deťom s čítaním !!!

Dyslexia je definovaná ako špecifická porucha čítania, presnejšie porucha prejavujúca sa neschopnosťou naučiť sa čítať, napriek tomu, že sa dieťa zúčastňuje štandardnej školskej výučby, má primeranú inteligenciu a sociálnu a kultúrnu príležitosť a kontakty a nevykazuje známky zrakového, alebo sluchového postihnutia. Dyslexia je najrozšírenejším postihnutím v európskych krajín. Výskumy dokazujú, že týmto ochorením trpí 4 až 8 % žiakov základných škol. Dyslexia je biologicky podmienená a môže sa prejavovať, okrem neschopnosti čítať aj veľmi ťažkopádnym čítaním. Trpí ňou hlavne mladšia vrstva populácie.Túto diagnózu zvyčajne stanovuje skúsený psychológ,

alebo špeciálny pedagóg.

Hlavné príznaky dyslexie:
1) Dyslektik býva zvyčajne bystré a šikovné dieťa, no jeho výkony na čítaní sú hlboko pod hranicou priemeru a naopak jeho výkony v matematike obyčajne ďaleko prevyšujú výkony v čítaní.

2) Dyslektik býva neposedný, má zníženú schopnosť koncentrácie a len ťažko sa sústredí.

3) Máva poruchy pravo-ľavej orientácie, resp. orientácie v priestore.

4) Má zníženú kvalitu čítania (hláskovanie, v lepšom prípade slabikovanie).

 

Ako vám môžeme pomôcť?

1) V prvom rade je nutné dieťa vyšetriť štandardizovanými psychodiagnostickými metódami, čo vykoná náš skúsený psychológ.

2) Po dôkladnej analýze je možné pristúpiť k náprave, ktorá spočíva:

a) v poradenstve pre rodiča a dieťa,

b) návrhu možných riešení,

c) samotnému nácviku, tréningu, reedukácii oslabených zručností.

 

Pri reedukácii dyslexie je dôležité odborné vedenie psychológa. V našom centre používame nasledujúce metódy. Niektoré z nich si je možné voľne zakúpiť, efektivita nácviku sa však podstatne zvýši, pokiaľ je odborne vedený psychológom.

 

ČITATEĽSKÉ TABUĽKY - najčastejšie využívané pri:

1. jednoduchom oneskorení spôsobu a rýchlosti čítania, keď nejde o špecifickú poruchu čítania – len kapitoly, výberovo;

2. podpriemerné vlohy na čítanie – systematické čítanie textov;

3. vývinová dyslexia u starších detí – systematické uplatnenie tabuliek s textami;

4. znížené rozumové predpoklady – kapitoly, alebo systematické čítanie textov;

5. deti z minoritných skupín – kapitoly, alebo systematické čítanie textov.

PAVUČINKA - SLUCHOVÉ VNÍMANIE - pracovné zošity sú všeobecne určené pre deti mladšieho školského veku. Avšak 1. zošit môžu používať už aj predškolské deti a 4. zošit obsahuje aj náročnejšie úlohy, ktoré sú vhodné tiež pre žiakov 2. stupňa s oslabeným sluchovým vnímaním a so špecifickými poruchami učenia.

RENÁTKYNE ÚLOHY - pracovný zošit je určený na nápravu vývinových porúch učenia predovšetkým na prácu v triedach pre žiakov so špecifickými poruchami učenia, ale aj pri individuálnej alebo skupinovej práci, na hodine individuálna logopedická intervencia. Všetky úlohy a cvičenia patria do otvoreného systému a záleží na iniciatíve, kreativite a skúsenosti učiteľov, akú ďalšiu špeciálnu metódu práce použijú pri eliminovaní, či odstránení vývinových porúch učenia v slovenskom jazyku.

SHODY A ROZDÍLY - pracovný zošit slúži k rozvoju zrakovej percepcie u detí; sú využiteľné pre deti od štyroch rokov a použiteľné v prípade oslabenia vizuálnej diferenciácie i pre deti II. stupňa základnej školy. Bežne sa dajú využiť na reedukáciu u detí s ŠPU a tiež v rámci prevencie, aby prípadné oslabenie tejto oblasti nebolo jednou z príčin ťažkostí pri nácviku čítania.

 

Ak sa chcete prihlásiť na psychodiagnostické vyšetrenie, alebo poradenstvo pre detii, vyplňte prosím tento prihlasovací formulár a stlačte tlačidlo "ODOSLAŤ FORMULÁR" !!!

Prihlasovací formulár na psychologické vyšetrenie dieťaťa

Záväzne sa prihlasujem na psychodiagnostické vyšetrenie so svojím dieťaťom.
Po úspešnom odoslaní prihlášky Vám príde potvrdzujúci email a zobrazí sa Vám text potvrdzujúci odoslanie Vašej prihlášky.
sem môžete napísať text správy, prípadne iné poznámky
opíšte verifikačný kód z obrázku
captcha


DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd