02 4487 2654

Dyskalkulia - porucha počítania
Pomôžeme Vaším deťom s počítaním !!!

Dyskalkúlia je špecifická porucha učenia, prejavujúca sa neschopnosťou počítať, napriek tomu, že takto postihnuté dieťa nevykazuje známky znížených rozumových a intelektových schopností a je vzdelávané štandardným spôsobom v bežnej škole. Dyskalkúlia, čiže porucha počítania spravidla narušuje rozvoj a nadobúdanie matematických zručností. Moderná veda predpokladá, že pôvod tejto poruchy sa nachádza v génoch alebo v čiastočnom narušení tých častí mozgu, ktoré súvisia s matematickými operáciami.
Ako vám môžeme pomôcť?

 

1) V prvom rade je nutné dieťa vyšetriť štandardizovanými psychodiagnostickými metódami, čo vykoná náš skúsený psychológ.

2) Po dôkladnej analýze je možné pristúpiť k náprave, ktorá spočíva:

a) v poradenstve pre rodiča a dieťa,

b) návrhu možných riešení,

c) samotnému nácviku, tréningu, reedukácii oslabených zručností.

 

Pri reedukácii dyskalkúlie je dôležité odborné vedenie psychológa. V našom centre používame nasledujúce metódy. Niektoré z nich si je možné voľne zakúpiť, efektivita nácviku sa však podstatne zvýši, pokiaľ je odborne vedený psychológom.

 

DYSKALKULIE - v tomto prepracovanom vydaní publikácie nájdete nielen informácie a poučenie o problematike rozvíjanie základných matematických zručností, ale zároveň dostávate do ruky mnoho pomôcok pre priamu prácu s dieťaťom. Je zámerom podať užívateľom v ucelenejší forme a snáď ešte prehľadnejšie informácie o rozdelení jednotlivých porúch a narušení matematických schopností so zameraním hlavne na oblasť prejavov ťažkostí v škole, o výskyte tých najvážnejších porúch v detskej populácii.

ROZVÍJÍME POČETNÍ PŘEDSTAVY 1 - publikácia je koncipovaná ako podnetový materiál pre deti vo veku od 3 - 4 rokov, ale poslúži všetkým, ktorí majú v tejto oblasti problémy. Uľahčuje deťom pochopiť vzťahy medzi priestorovým rozmiestnením predmetov (pojmy na, za, pod, pred, vysoko nízko, vpredu, vzadu, hore, dole, ...), učia ich poznávať geometrické tvary a rozlišovať pojmy veľa / málo / rovnako, dlhý / krátky, ťažký / ľahký, malý / veľký, ... V 1. diele sa pracuje v obore čísel do 4.

ROZVÍJÍME POČETNÍ PŘEDSTAVY 2 - druhý diel je zameraný na osvojenie prirodzených čísel od 1 do 10. Svoje uplatnenie nájde v prvých triedach, ale aj u detí vo vyšších ročníkoch s poruchami učenia v matematike, ktoré nemajú osvojené základy počtov.
   Ak sa chcete prihlásiť na psychodiagnostické vyšetrenie, alebo poradenstvo pre deti, vyplňte prosím tento prihlasovací formulár a stlačte tlačidlo "ODOSLAŤ FORMULÁR" !!!

Prihlasovací formulár na psychologické vyšetrenie dieťaťa

Záväzne sa prihlasujem na psychodiagnostické vyšetrenie so svojím dieťaťom.
Po úspešnom odoslaní prihlášky Vám príde potvrdzujúci email a zobrazí sa Vám text potvrdzujúci odoslanie Vašej prihlášky.
sem môžete napísať text správy, prípadne iné poznámky
opíšte verifikačný kód z obrázku
captcha


DMC Firewall is a Joomla Security extension!