02 4487 2654

Psychodiagnostika detí

V rámci psychodiagnostiky ponúkame aj vyšetrenie detí s rôznymi ťažkosťami, ako napríklad:

- poruchy aktivity a pozornosti (ADHD/ADD),
- vývinové poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia),


- poruchy správania.

Poskytujeme tiež:

- včasnú diagnostiku vývinových porúch učenia,

- posúdenie školskej spôsobilosti (zrelosti),
- posúdenie predpokladov žiaka k zvládnutiu výberovej školy,
- posúdenie úrovne čitateľských zručností a matematických schopností,
- posúdenie cudzojazyčných schopností.

V náväznosti na diagnostiku ponúkame možnosť terapie, reedukácie, tréningov:

KUPOZ - program na rozvoj pozornosti pre deti s ADHD,

KUPREV - primárne preventívny individuálny program,

hypnoterapiu a relaxačné techniky,

psychoterapeutické vedenie,

psychologické poradenstvo.

Ak sa chcete prihlásiť na psychodiagnostické vyšetrenie, alebo poradenstvo pre deti, vyplňte prosím tento prihlasovací formulár a stlačte tlačidlo "ODOSLAŤ FORMULÁR" !!!

Prihlasovací formulár na psychologické vyšetrenie dieťaťa

Záväzne sa prihlasujem na psychodiagnostické vyšetrenie so svojím dieťaťom.
Po úspešnom odoslaní prihlášky Vám príde potvrdzujúci email a zobrazí sa Vám text potvrdzujúci odoslanie Vašej prihlášky.
sem môžete napísať text správy, prípadne iné poznámky
opíšte verifikačný kód z obrázku
captcha


DMC Firewall is a Joomla Security extension!