02 4487 2654

Vo všeobecnosti by sa dalo povedať, že psychodynamická psychoterapia je liečením prostredníctvom porozumenia, ktorého základ spočíva v intenzívnej a jedinečnej skúsenosti vo vzťahu klienta a psychoterapeuta. Psychodynamická psychoterapia napomáha k zlepšeniu emočných, osobných a vzťahových problémov a je tiež vhodným nástrojom liečby mnohých duševných porúch (napr. úzkostných, afektívnych, psychosomatických porúch, porúch osobnosti, problémov v oblasti sexuálneho zdravia, sexuálnej dysfunkcie, frigidity, sexuálnej preferencie ap.).

 


Dospelý alebo detský klient sa v individuálnej psychodynamickej psychoterapii s psychoterapeutom spravidla stretáva raz, dvakrát alebo aj viackrát týždenne. Pravidelná a dlhodobá spolupráca psychoterapeuta a klienta umožňuje prijať neodprežité, neznesiteľné , nezrozumiteľné, zraňujúce alebo inak bolestivé zážitky. Klient je povzbudzovaný k voľnému vyjadreniu a aktívnej reflexii myšlienok a pocitov. U detí sa tak deje najčastejšie prostredníctvom hry. Psychoterapeut klientovi špecificky načúva a pomáha mu nájsť zmysel pocitov, myšlienok a správania, z ktorých mu niektoré spôsobujú opakovanú nepohodu, neľúbosť a dlhodobé strádanie. Klient sa celého procesu zúčastňuje aktívne a kreatívne, na rozdiel od iných foriem liečby, kde je skôr pasívnym príjemcom pomoci v podobe rady, nácviku správania, alebo predpísaného lieku.

Sedenie trvá 50 minút a prebieha zvyčajne 1 až 3 krát týždenne. Dĺžka terapie závisí od charakteru problému a individuálnych potrieb klienta.

Ak Máte záujem o konzultáciu, poradenstvo, alebo psychoterapiu, vyplňte prosím tento formulár a kliknite na tlačidlo "ODOSLAŤ FORMULÁR".

Prihlasovací formulár na konzultáciu

Záväzne sa prihlasujem na konzultáciu.
Po úspešnom odoslaní prihlášky Vám príde potvrdzujúci email a zobrazí sa Vám text potvrdzujúci odoslanie Vašej prihlášky.
sem môžete napísať text správy, prípadne iné poznámky
opíšte verifikačný kód z obrázku
captcha


Our website is protected by DMC Firewall!