02 4487 2654

V našom centre organizujeme základné, ale aj špecializované masérske kurzy pre širokú laickú, ale aj odbornú verejnosť. Jednotlivé kurzy je možné absolvovať napríklad ako rekvalifikačný kurz, alebo z dôvodu zvyšovania si vlastnej odbornej spôsobilosti, ďalšieho vzdelávania a získavania nových poznatkov, a taktiež pre zlepšenie osobných zručností a osobného rastu maséra - profesionála. Organizujeme aj supervízie pre absolventov kurzov a taktiež aj odborné individuálne praktické tréningy a nácvik zručností jednotlivých terapeutických metodík.

Našim frekventantom jednotlivých kurzov poskytujeme 10% zľavu na každý ďalší kurz.

 

ZOZNAM ORGANIZOVANÝCH KURZOV A TRÉNINGOV

Základné kurzy:

Klasická masáž
Klasická masáž + športová masáž s akreditáciou MŠ SR

Špecializačné kurzy:
Športová masáž - akreditovaný kurz MŠ SR
Reflexná masáž chodidiel
Manuálna lymfodrenáž
Masáž lávovými kameňmi
Medová masáž
Čokoládová masáž

Individuálne a skupinové tréningy, nácvik zručností a supervízia

Tréningy a zácvik pre čerstvých absolventov
Nácvik zručností a obnova vedomostí pre masérov, ktorí dlhší čas nevykonávali  masérsku prax
Supervízne stretnutia masérov


Pre záujemcov:

Aktuálne termíny kurzov na rok 2015 - 2016
Prihláška


Základné kurzy:

Klasická masáž - tento kurz je určený pre širokú verejnosť, ale predovšetkým pre tých záujemcov, ktorí majú záujem vykonávať povolanie maséra, či už vrámci vlastnej rekvalifikácie a uplatnenia sa na trhu prace v tejto zaujímavej profesii, alebo preto, lebo ich táto profesia zaujala a chceli by si osvojiť masérske remeslo. Kurz je vhodný aj pre občanov so zrakovým, prípadne iným zdravotným postihnutím a pre občanov dlhodobo evidovaných na úrade práce.

Absolventi kurzu si osvoja vedomosti z oblasti anatómie a fyziológie ľudského tela, zásady hygieny, psychológiu práce s klientom a manuálne zručnosti všetkých masérskych hmatov, postupov a zostáv klasickej masáže.

Dĺžka kurzu je 3 týždne. Kurz vedú skúsení, odborne pripravení lektori s dlhoročnou odbornou praxou a skúsenosťami. Kurz je ukončený záverečnou odbornou skúškou. Po úspešnom vykonaní tejto skúšky obdrží každý absolvent certifikát o absolvovaní kurzu.

Cena kurzu je 299,00 €

Aktuálny termín kurzu


↑ HORE ↑

 


 
Klasická masáž + športová masáž s akreditáciou MŠ SR - tento kurz je určený hlavne pre tých záujemcov, ktorí chcú vykonávať povolanie maséra, či už vrámci vlastnej rekvalifikácie a uplatnenia sa na trhu prace v tejto zaujímavej profesii, založiť si vlastnú živnosť, alebo preto, lebo ich táto profesia zaujala a chceli by si osvojiť masérske remeslo. Kurz je vhodný aj pre občanov so zrakovým, prípadne iným zdravotným postihnutím a pre občanov dlhodobo evidovaných na úrade práce. Podmienkou na prijatie do kurzu je absolvovaný kurz klasickej masáže, zdravotný preukaz absolventa a stredoškolské vzdelanie.

Absolventi kurzu si osvoja vedomosti z oblasti anatómie, fyziológie a funkčnej anatómie ľudského tela, zásady hygieny, psychológiu práce s klientom, zo športovcom, starostlivosť a terapie pre športovcov a manuálne zručnosti všetkých masérskych hmatov, postupov a zostáv klasickej a športovej masáže.

Dĺžka kurzu je 4 týždne. Kurz vedú skúsení, odborne pripravení lektori s dlhoročnou odbornou praxou a skúsenosťami. Kurz je ukončený záverečnou odbornou skúškou. Po úspešnom vykonaní tejto skúšky obdrží každý absolvent certifikát o absolvovaní kurzu klasickej masáže a osvedčenie o odbornej spôsobilosti športového maséra s akreditáciou MŠ SR.

Cena kurzu je 349,00 €

Aktuálny termín kurzu↑ HORE ↑

 


Špecializačné kurzy:

Športová masáž - akreditovaný kurz MŠ SR - tento kurz odporúčame tým záujemcom, ktorí chcú vykonávať povolanie maséra, či už vrámci vlastnej rekvalifikácie a uplatnenia sa na trhu prace v tejto zaujímavej profesii, založiť si vlastnú živnosť, alebo preto, lebo ich táto profesia zaujala a chceli by si osvojiť masérske remeslo. Kurz je vhodný aj pre občanov so zrakovým, prípadne iným zdravotným postihnutím a pre občanov dlhodobo evidovaných na úrade práce. Podmienkou na prijatie do kurzu je absolvovaný kurz klasickej masáže, zdravotný preukaz absolventa a stredoškolské vzdelanie.

Absolventi kurzu si osvoja vedomosti z oblasti funkčnej anatómie a fyziológie ľudského tela, psychológiu v športe, starostlivosť o športovca a manuálne zručnosti všetkých masérskych hmatov, postupov a zostáv športovej masáže.

Dĺžka kurzu je 5 dní. Kurz vedú skúsení, odborne pripravení lektori s dlhoročnou odbornou praxou a skúsenosťami. Kurz je ukončený záverečnou odbornou skúškou. Po úspešnom vykonaní tejto skúšky obdrží každý absolvent osvedčenie o odbornej spôsobilosti športového maséra s akreditáciou MŠ SR.

Cena kurzu je 159,00 €

Aktuálny termín kurzu

↑ HORE ↑

 Reflexná masáž chodidiel 1. a 2 stupeň - tento kurz je predovšetkým určený masérom s praxou, ktorí si chcú rozšíriť svoje schopnosti a ponuku poskytovaných služieb pre klientov, ale môžu ho tiež absolvovať aj laici, ktorí majú záujem naučiť sa pomôcť v núdzi sebe, alebo svojim blízkym. Viac o reflexnej masáži chodidiel sa dozviete "TU".

Absolventi kurzu 1. stupňa sa naučia "čítať" chodidlo, čiže rozpoznať reflexné zmeny v tkanive, identifikovať reflexné plôšky a body chodidla v spojitosti na jednotlivé časti tela, aktívne pôsobiť na pohybový aparát, dokonale uvoľniť celé chodidlá, navodiť stav celkovej relaxácie a pohody a eliminovať stres.

Absolventi kurzu 2. stupňa si zdokonalia svoje zručnosti jednotlivých manuálnych techník, diagnostiku reflexných zmien a naučia sa pozitívne pôsobiť na vegetatívny nervový systém a ovplyvňovať jednotlivé orgány a systémy v ľudskom tele a tak podporovať rovnováhu organizmu.

Dĺžka každého stupňa kurzu je 3 dní. Kurz vedú skúsení, odborne pripravení lektori s dlhoročnou odbornou praxou a skúsenosťami. Kurz je ukončený záverečnou odbornou skúškou. Po úspešnom vykonaní tejto skúšky obdrží každý absolvent certifikát o absolvovaní kurzu.

Cena každého stupňa kurzu je 129,00 €


Aktuálny termín kurzu

↑ HORE ↑

 Manuálna lymfodrenáž - tento kurz je určený len pre masérov a fyzioterapeutov, ktorí si chcú zvýšiť svoju odbornú kvalifikáciu a rozšíriť tak svoje schopnosti a ponuku služieb. Viac o manuálnej lymfodrenáži sa dočítate "TU".

Absolventi kurzu získajú vedomosti o anatómii, fyziológii a funkcii lymfatického systému, osvoja si masérske hmaty manuálnej lymfodrenážnej masáže, jednotlivé zostavy častí tela, indikácie a kontraindikácie pre aplikáciu lymfodrenáže,

Dĺžka kurzu je 5 dní. Kurz vedú skúsení, odborne pripravení lektori s dlhoročnou odbornou praxou a skúsenosťami. Kurz je ukončený záverečnou odbornou skúškou. Po úspešnom vykonaní tejto skúšky obdrží každý absolvent certifikát o absolvovaní kurzu.

Cena kurzu je 199,00 €

Aktuálny termín kurzu


↑ HORE ↑

 lávové kameneMasáž lávovými kameňmi - tento kurz je určený pre masérov a fyzioterapeutov s praxou a istými skúsenosťami a manuálnymi zručnosťami. Kurz rozširuje absolventovi poznatky termoterapie pri aplikácii horúcich lávových kameňov a zvyšuje jeho odbornú spôsobilosť a ponuku poskytovaných služieb. Viac informácií o masáži lávovými kameňmi sa dočítate "TU".

Absolvent kurzu sa naučí rozpoznať jednotlivé druhy a funkcie lávových kameňov, aplikáciu prikladania lávových kameňov ako termoterapiu a masážnu techniku a postupy pomocou horúcich lávových kameňov.

Dĺžka kurzu je 3 dní. Kurz vedú skúsení, odborne pripravení lektori s dlhoročnou odbornou praxou a skúsenosťami. Kurz je ukončený záverečnou odbornou skúškou. Po úspešnom vykonaní tejto skúšky obdrží každý absolvent certifikát o absolvovaní kurzu.

Cena kurzu je 129,00 €


↑ HORE ↑

 


medová masážMedová masáž - tento kurz je určený pre masérov a fyzioterapeutov s praxou a istými skúsenosťami a manuálnymi zručnosťami. Kurz rozširuje absolventovi poznatky o ďalšiu techniku masérskych hmatov s použitím teplého medu a zvyšuje jeho odbornú spôsobilosť a ponuku poskytovaných služieb. Viac informácií o medovej masáži sa dočítate "TU".

Absolvent kurzu sa naučí jednotlivé hmaty medovej masáže s použitím teplého medu namiesto masážnej emulzie alebo oleja.

Dĺžka kurzu je 1 deň. Kurz vedú skúsení, odborne pripravení lektori s dlhoročnou odbornou praxou a skúsenosťami. Kurz je ukončený záverečnou odbornou skúškou. Po úspešnom vykonaní tejto skúšky obdrží každý absolvent certifikát o absolvovaní kurzu.

Cena kurzu je 69,00 €

Aktuálny termín kurzu


↑ HORE ↑

 


Ččokoládová masážokoládová masáž - tento kurz je určený pre masérov a fyzioterapeutov s praxou a istými skúsenosťami a manuálnymi zručnosťami. Kurz rozširuje absolventovi poznatky o aplikácii luxusnej procedúry akou je čokoládová masáž  a zvyšuje jeho odbornú spôsobilosť a ponuku poskytovaných služieb. Viac informácií o luxusnej čokoládovej masáži sa dočítate "TU".

Absolvent kurzu sa naučí pracovať s peelingom, pripravovať čokoládovú kašu, masérske hmaty, aplikáciu na celé telo a celý terapeutický postup luxusnej čokoládovej masáže.

Dĺžka kurzu je 1 deň. Kurz vedú skúsení, odborne pripravení lektori s dlhoročnou odbornou praxou a skúsenosťami. Kurz je ukončený záverečnou odbornou skúškou. Po úspešnom vykonaní tejto skúšky obdrží každý absolvent certifikát o absolvovaní kurzu.

Cena kurzu je 149,00 €

Aktuálny termín kurzu


↑ HORE ↑

 


Individuálne a skupinové tréningy, nácvik zručností a supervízia

Tréningy a zácvik pre "čerstvých" absolventov - Tento vzdelávací program odporúčame začínajúcim masérom, ktorí cítia potrebu získať osobnú istotu a zdokonaliť svoje masérske zručnosti pri poskytovaní masérskych služieb pre svojich budúcich klientov, alebo ako prípravu pred absolvovaním vstupného pohovoru v prípade ak sa uchádzajú o nové zamestnanie. Tréningy sú vedené skúsenými profesionálnymi lektormi s dlhoročnou praxou.

Tento program vykonávame individuálne a aj v skupinách, v závislosti od požiadavok záujemcov. Dĺžka a obsah programu sa dohoduje pre každý prípad osobitne podľa želania a potrieb konkrétnych záujemcov. Absolventi tohoto programu získajú nevyhnutnú prax, istotu profesionála, presnosť a zacielenosť masérskych hmatov a masérske skúsenosti pri poskytovaní svojich služieb.

Cena tréningu je 25,00 €/hod.
(je možné dohodnúť množstevné a skupinové zľavy)

Aktuálny termín kurzu


↑ HORE ↑

 Nácvik zručností a obnova vedomostí pre masérov, ktorí dlhší čas nevykonávali  masérsku prax - tento program sme pripravili pre masérov, ktorí istú dobu nevykonávali masérsku prax, alebo niektorý druh masáže a cítia potrebu obnoviť si svoje vedomosti, zručnosti a masérsku prax a chceli by opäť túto činnosť vykonávať, či už na živnosť, alebo v novom zamestnaní. Tréningy sú vedené skúsenými profesionálnymi lektormi s dlhoročnou praxou.

Tréning maséra sa vykonáva individuálne a jeho obsah a dĺžka je prispôsobená tak, aby vyhovovala konkrétnej potrebe a predstave daného maséra.

Cena tréningu je 25,00 €/hod.
(je možné dohodnúť množstevné zľavy)

Aktuálny termín kurzu


↑ HORE ↑

 Supervízne stretnutia masérov - Organizujeme supervízne skupinové a individuálne stretnutia masérov so skúseným profesionálnym lektorom s dlhoročnou praxou nielen pre začínajúcich masérov, ktorí cítia potrebu osobného rastu, alebo potrebu odborného poradenstva pri poskytovaní masérskych služieb svojim klientom s konkrétnym zdravotným problémom, s ktorým si nevedia rady. Počas supervízie masér oboznámi ostatných s čím by chcel pomocť. K predloženému prípadu poskytujú ostatný účastníci stretnutia svoje skúsenosti, námety, rady ako by v danom prípade postupovali tak, aby bol daný klient čo najlepšie ošetrený. Lektor cele stretnutie superviduje (dozoruje, vedie a ponúka svoje odborné stanovisko). Pritom dochádza k vzájomnému obohacovaniu všetkých účastníkov supervízneho stretnutia tým, že sa o danom prípade ostatní dozvedia a zaujímajú k nemu odborné stanovisko. To im pomáha vo vlastnej masérskej praxi, keď sa im podobný prípad vyskytne.

Cena supervízi je 25,00 €/hod.

Aktuálny termín kurzu


↑ HORE ↑

 
Aktuálne termíny kurzov na rok 2015

Všetky naše kurzy organizované v roku 2015 sú už plne obsadené. V prípade Vášho záujmu sa môžete prihlásiť na vybraný kurz organizovaný až v roku 2016.Aktuálne termíny kurzov na rok 2015


Názov kurzu

Dátum konania

Dĺžka kurzu

Miesto konania

Informácie o kurze

Kurz klasickej masáže

marec 2016

3 týždne

Bratislava

pripravujeme
prihlásiť sa

Kurz klasickej a športovej masáže

marec 2015

4 týždne

Bratislava

obsadený
prihlásiť sa

kurz športovej masáže

marec 2015

1 týždeň

Bratislava

obsadený
prihlásiť sa

Kurz reflexnjej masáže chodidiel 1. stupeň

17. 4. 2015

3 dni

Bratislava

obsadený
prihlásiť sa

Kurz manuálnej lymfodrenáže

6. 5. 2015

5 dní

Bratislava

obsadený
prihlásiť sa

Kurz masáže lávovými kameňmi

20. 2. 2015

3 dni

Bratislava

obsadený
prihlásiť sa

Kurz medovej masáže

28. 2. 2015

1 deň

Bratislava

obsadený
prihlásiť sa

Kurz čokoládovej masáže

1. 3. 2015

 

1 deň

Bratislava

obsadený
prihlásiť sa

Tréningy a zácvik pre čerstvých absolventov

podľa potreby

1 - 8 hod.

Bratislava

voľný
prihlásiť sa

Nácvik zručností a obnova vedomostí pre masérov, ktorí dlhší čas nevykonávali  masérsku prax

Podľa potreby

1 - 8 hod.

Bratislava

voľný
prihlásiť sa

Supervízne stretnutia masérov

podľa potreby

1 - 8 hod.

Bratislava

voľná
prihlásiť sa


Kapacita kurzov je limitovaná. Odporúčame všetkým záujemcom prihlásiť sa čím skôr, aby si rezervovali svoje miesto v príslušnom kurze!


↑ HORE ↑

 Ak máte záujem o kurz, tréning, nácivik, alebo supervíziu, vyplňte prosím tento prihlasovací formulár:

Prihlasovací formulár na masérsky kurz

Záväzne sa prihlasujem na masérsky kurz.
Po úspešnom odoslaní prihlášky Vám príde potvrdzujúci email a zobrazí sa Vám text potvrdzujúci odoslanie Vašej prihlášky.
sem môžete napísať text správy, prípadne iné poznámky
opíšte verifikačný kód z obrázku
captcha


↑ HORE ↑


DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd