02 4487 2654

KURZYPSYCHOLOGICKÉ KURZY, TRÉNINGY A VÝCVIKY PRE JEDNOTLIVCOV A SKUPINY

Kurzy sú vhodné najmä pre manažérov, podnikateľov, firmy, ale aj pre širokú, laickú verejnosť. Kurzy sú zamerané na zlepšenie komunikačných zručností, efektívne a konštruktívne riešenia sporov, zvládanie záťažových situácií ap. Viac o našej ponuke nájdete v sekcii Tréningy a kurzy.

Naučte sa VIAC SI DÔVEROVAŤ a VÁŽIŤ SI VIAC SÁM/SAMA SEBA.

V prípade, že máte ťažkosť určiť si svoje hranice, brať ohľad na svoje práva, ak sa často necháte zmanipulovať, "dotlačiť" niekým, kam v skutočnosti nechcete, neviete ako komunikovať s autoritou, požiadať o láskavosť, jednoducho ste pasívny, je kurz ASERTIVITA určený pre vás.

Ponúkame možnosť pracovať skupinovo aj individuálne,

účastníci môžu pracovať svojim tempom,

V našom Psychologickom a Fyziatrickom Centre organizujeme Autogénny Tréning (AT) aj pre skupiny. O tom čo je autogénny tréning sa dočítate TU.

Autogénny Tréning, ďalej len „AT“, sa rozdeľuje na prvý a druhý stupeň podľa náročnosti nácviku, definícii formuliek a stupňa nacvičených schopností a zručností klienta. Zvyčajne (odporúča sa) klient absolvuje najprv prvý stupeň AT a potom začne druhým stupňom.

OVLÁDNITE SAMI SEBA !!!
BUĎTE PÁNOM SVOJMU TELU, MYSLI !!!
PRIHLÁSTE SA DO SKUPINY !!!

V našom Psychologickom a Fyziatrickom Centre organizujeme Autogénny Tréning (AT) aj pre skupiny. O tom čo je autogénny tréning sa dočítate „TU“.
Autogénny Tréning, ďalej len „AT“, sa rozdeľuje na prvý a druhý stupeň podľa náročnosti nácviku, definícii formuliek a stupňa nacvičených schopností a zručností klienta. Zvyčajne (odporúča sa) klient absolvuje najprv prvý stupeň AT a potom začne druhým stupňom.

V našom centre organizujeme základné, ale aj špecializované masérske kurzy pre širokú laickú, ale aj odbornú verejnosť. Jednotlivé kurzy je možné absolvovať napríklad ako rekvalifikačný kurz, alebo z dôvodu zvyšovania si vlastnej odbornej spôsobilosti, ďalšieho vzdelávania a získavania nových poznatkov, a taktiež pre zlepšenie osobných zručností a osobného rastu maséra - profesionála. Organizujeme aj supervízie pre absolventov kurzov a taktiež aj odborné individuálne praktické tréningy a nácvik zručností jednotlivých terapeutických metodík.

Našim frekventantom jednotlivých kurzov poskytujeme 10% zľavu na každý ďalší kurz.

VZDELÁVANIE - Kontinuálne / odborné a tréningy a kurzy pre všetkých

Vitajte v sekcii VZDELÁVANIE na stránkach Fyziatrocko - psychologického centra TREA spol. s r.o. . Tieto riadky nášho webu sú venované vzdelávacím aktivitám organizovaných našou spoločnosťou. Časom tu nájdete široké spektrum kurzov, školení, tréningov určených odbornej, ale aj laickej verejnosti.


Kontinuálne/odborné vzdelávanie - vzdelávacie programy, ktoré sú  určené pre skupinu špecialistov v odboroch psychológia a špeciálna pedagogika.

Momentálne si vás dovoľujeme upozorniť na kurzy KUPOZ a KUPREV, organizované v spolupráci s Českou spoločnosťou KUPROG CZ s. r. o., ktoré sú ucelenými riešeniami, najmä pre prácu s deťmi s ADHD, ale nájdu svoje široké uplatnenie aj pri iných indikáciách.

Tréningy a kurzy - tieto vzdelávacie programy sú určene širokej verejnosti v rámci vlastného osobného rastu, zlepšovania zručností, odolnosti a schopností.

Naša spoločnosť v spolupráci s firmou KUPROG CZ s.r.o. (autor programov) zabezpečuje distribúciu a predaj pracovných zošitov pre psychoterapeuticko pedagogické programy KUPOZ a KUPREV na území Slovenskej republiky pre organizácie a odbornú verejnosť.

Viac informácií nájdete týchto produktoch nájdete v našom internetovom obchode TREA - SHOP, kde si môžete uvedené pracovné zošity zakúpiť. Objednať si ich môžete aj prostredníctvom e-mailu, telefonicky, alebo osobne v našej prevádzke. Zošity je možné objednať alebo zakúpiť na predajni len odborníkom, ktorý daný kurz absolvoval alebo prostredníctvom odborníka (psychológ, logopéd, špeciálny pedagóg), ktorý bude vás a vaše dieťa zošitom sprevádzať (informujte sa prosím u daného odborníka).

V rámci zvyšovania odborných kompetencií psychológov a špeciálnych pedagógov v spolupráci s KUPROG CZ s. r. o. Vám ponúkame SUPERVÍZNE ŠKOLENIA KUPOZ.

Najbližší termín realizujeme v priebehu nasledujúcich mesiacov, v závislosti od záujmu účastníkov. Pre prihlásenie vyplňte prihlasovací formulár v tomto článku, namiesto dátumu napíšte slovo ČAKATEĽ. Priebežne Vás budeme informovať o termíne realizácie kurzu.

Tieto školenia sú určené pre absolventov základného školenia

KUPREV - PRIMÁRNE PREVENTÍVNY INDIVIDUÁLNY PROGRAM

V spolupráci s KUPROG CZ s. r. o. vám ponúkame ponúka školenie KUPREV - primárne preventívny individuálny program.

Najbližší kurz KUPREV sa bude konať v sobotu 16.06.2018 od 09:00 do 16:00.

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR NÁJDETE NA STRÁNKE DOLE.

KUPOZ - PROGRAM PRE ROZVOJ POZORNOSTI U DETÍ S ADHD

Naša spoločnosť vám v spolupráci s KUPROG CZ s. r. o. ponúka školenie KUPOZ - program pre rozvoj pozornosti u detí s ADHD.

Najbližší kurz KUPOZ sa bude konať v piatok 15.06.2018 od 09:00 do 16:00.

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR NÁJDETE NA STRÁNKE DOLE.

Our website is protected by DMC Firewall!