02 4487 2654

Odborné vyšetrenie srdcovo cievneho systému a stresovej záťaže Max Pulse

Pomocou certifikovaného prístroja MAX PULSE - AUTONOMIC BALANCE ACCELERATED PHOTO-PLETHYSMOGRAPH od spoločnosti Medicor Co., LTD., vyšetríme tieto Vaše telesné funkcie:◦ proces opotrebovania a starnutia ciev a cievneho riečiska v dôsledku stravovania a životného štýlu
◦ úroveň ohrozenia organizmu kardiovaskulárnym ochorením (infarkt, mŕtvica, ischémia)
◦ riziko oslabenia psychickej výkonnosti (pamäť, učenie, myslenie) a emočná stabilita
◦ aktuálnu mieru psychickej záťaže, emocionálneho stresu
◦ schopnosť brániť sa stresu, psychickú odolnosť
◦ vhodnosť preventívnych a terapeutických opatrení
◦ účinnosť terapie po určitej dobe

V Našom centre je možné absolvovať základné vyšetrenie ciev, alebo kpmplexné vyšetrenie ciev a stresovej záťaže, či komplexné vyšetrenie ciev a stresovej záťaže s konzultáciou.

Srdcová činnosť vyvoláva rytmické objemové zmeny dané postupom pulznej vlny. Zaznamenané informácie sú následne prístrojom spracované a zviditeľnené ako pletyzmografická krivka, na ktorej je zobrazený záznam vyšetrenia v podobe objemových vĺn. Vypudením krvi z ľavej komory do aorty sa elastická stena aorty rozopne a táto tlaková vlna sa rozšíri aortou a jej vetvami, ktorú hmatáme ako arteriálny pulz.
Tepová vlna sa šíri nezávisle na rýchlosti prúdenia tepnami, je ďaleko rýchlejšia než vlastná rýchlosť prúdenia krvi cievami. Zmeny, ktoré taká tlaková vlna v tepennom riečišti vyvoláva, môžeme pomocou veľmi citlivého snímača zmerať. Fotopletyzmografická krivka má svoj charakteristický tvar a veľkosť, ktorá sa môže vplyvom ochorenia meniť.


Pri Fotoelektrickej pletyzmografii je paprsok červeného svetla o špecifickej vlnovej dĺžke smerovaný priamo do tkanív konštantnou intenzitou, kde je zmeraný tok krvi.

Ateroskleróza je zhrubnutie a zníženie elasticity tepien vplyvom ukladania aterogénnych látok – hlavne tukových látok, krvných buniek, fibrózneho tkaniva a neskôr kalcia do steny tepien. Spôsobuje zníženie prietoku krvi a nedokrvenie príslušného orgánu. Môže dôjsť k uvoľneniu trombu a jeho vycestovanie do iných oblastí a akútneho nedokrveniu príslušného orgánu (infarkt myokardu, náhla cievna príhoda). Najčastejšie sú postihnuté tepny: koronárne tepny srdca, tepny na krku (karotídy), tepny obličiek, tepny dolných končatín, aorta v srdci.

Akcelerovanou fotopletyzmografiou zisťujeme v našom centre množstvo kardiovaskulárnych parametrov tak, aby sme mali v spojení s vyšetrením InBODY čo najplastickejší a najucelenejší obraz o zdravotnom stave pacienta ohrozeného obezitou a kardiovaskulárnymi komplikáciami. Pri tomto vyšetrení zisťujeme pulzovú frekvenciu pacienta s určením jeho maximálnej i minimálnej tepovej frekvencie počas vyšetrenia. Prístroj zachytí aj všetky tzv. extrasystoly – údery srdca, ktoré prichádzajú mimo pravidelný srdcový rytmus a graficky ich aj znázorní. Pacienti s nepravidelnou srdcovou činnosťou sú potom špecifickým spôsobom riešení ev. konzultovaní kardiológom.

Prístroj Max Pulse detailne vyšetrí rovnováhu vegetatívneho nervového systému, ktorý sa podieľa na mnohých (často aj fatálnych) ochoreniach a ich komplikáciach. Vegetetívny nervový systém riadi tepovú frekvenciu, tlak krvi prostredníctvom rozširovania a sťahovania prierezu stien tepien, pochody v tráviacom trakte – hlavne posun čreva, vyprázdňovanie žlče pri tučných jedlách, podieľa sa na sekrécii enzýmov a hormónov zo žliaz s vnútorným vylučovaním, riadi dychovú frekvenciu, potenie a sekréciu mazových žliaz, riadi vedenie bolesti atď.
Pokiaľ prevláda tzv. sympatikotónia, organizmus je stresovaný a dochádza k rozvoju obezity, inzulínovej rezistencie a neskôr cukrovky so všetkými jej komplikáciami, vysokému krvnému tlaku, vysokej hladine cholesterolu a komplikáciam ako sú ateroskleróza, infarkt myokardu a mozgová mŕtvica.

Pokiaľ prevažuje parasympatikotónia, organizmus je v anabolickom stave, hromadí zásoby a je tu predpoklad nadváhy či obezity aj v prípade, že sa to na váhe zatiaľ neprejavuje. Toto NEBOLESTIVÉ a rýchle vyšetrenie je veľmi prínosné aj u detí, lebo nám indikuje možnú obezitu v rannom štádiu.

Prístroj Max Pulse určí hladinu fyzického stresu, hladinu psychického stresu a hlavne odolnosť voči stresu, ktorá sa prejavuje hlavne v záťažových situáciách. V USA sa stáva pravidlom takýto druh vyšetrenia u manažérov, ktorí budú vystavení vysokej psychickej záťaži a množstvu úloh v krátkom časovom slede či pri výberových konaniach na exponované a riadiace posty.

Aging vasular health – určenie stavu a veku tepenného systému pacienta: Prístroj podľa šírenia tlakovej vlny pri vyšetrení tepenného systému rozdelí tepny do 7 kategórii podľa stavu elasticity, množstva tukových, fibrínových častíc v stenách veľkých tepien a podľa upchatia lumenu tepny aterosklerotickým plátom. Určí tendenciu k ďalším kardiovaskulárnym ochoreniam.

Meranie sa vykonáva na začiatku komplexného vyšetrenia pacienta pred nasadením diétneho programu PROTISSIMO® spolu s vyšetrením InBody (množstvo podkožného, vnútrobrušného tuku, množstvo tuku v orgánoch tela, množstvo svalovej hmoty, množstvo vody v tele, množstvo minerálov v kostiach pacienta, určenie rýchlosti metabolizmu pacienta a presného digitálneho zmerania obvodov tela pacienta – obvod krku, hrudníka, brucha, bokov, ramena, paže, stehna, bicepsu atď) a potom sa toto meranie vykoná pred koncom diéty tak, aby bolo jasné, že počas diéty ubudol práve vnútrobrušný či vnútroorgánový tuk vrátane tepien, čo sa prejaví na laboratórnych parametroch pacienta, znížením tlaku krvi, stabilizáciou krvného cukru, zmenšením opuchov a samozrejme schudnutím pacienta v želaných partiách tela.Čo by ste mali dodržiavať pred meraním ?
a) necvičte pred meraním

b) pri meraní majte otvorené oči
c) nefajčite a nepite kávu vrátane kofeínových nápojov cca 3 hodiny pred meraním
d) nepite alkohol aspoň 1 deň pred meraním
e) meranie sa nevykonáva bezprostredne po jedle
f) nesmú byť nalakované nechty ( nemožno vykonať vyšetrenie ) !!!

Čo vám povie metóda APG a HRV ?
a) APG skratka z anglického slova Accelerated Photoplethysmograph

b) HRV skratka z anglického slova Heart Rate variability
c) Angio pletyzmografia poskytuje výsledky zobrazujúce pravidelnosť srdcového rytmu , funkčný stav priechodnosti ciev , ich priechodnosť a mieru ovplyvnenie autonómneho nervového systému stresovou záťažou .

Čo vám povedia jednotlivé namerané hodnoty ?
a) HRV tachogram

b) Tepová frekvencia
c) Spektrálna analýza variability srdcovej frekvencie
d) Vyváženosť autonómneho nervového systému
e) Výkonová spektrálna hustota
f) Úroveň stresového zaťaženia
g) Stresové skóre
h) Celkový stav ciev
i) Indexy vypočítané z APG krivky
j) Krvná cirkulácia a stav ciev


Výsledná správa z vyšetrenia prístrojom Max Pulse:

Ak sa chcete objednať na toto diagnostické vyšetrenie, vyplňte a odošlite prosím tento prihlasovací formulár. Naši terapeuti vás budu onedlho kontaktovať a potvrdia vám vaše prihlásanie.

Prihlasovací formulár na vyšetrenie stresu pomocou metódy MaxPulse

Záväzne sa prihlasujem na vyšetrenie stresovej záťaže metódou MaxPulse.
Po úspešnom odoslaní prihlášky Vám príde potvrdzujúci email a zobrazí sa Vám text potvrdzujúci odoslanie Vašej prihlášky.
sem môžete napísať text správy, prípadne iné poznámky
opíšte verifikačný kód z obrázku
captcha


DMC Firewall is a Joomla Security extension!